Zarejestruj

Liczba słownie

Makro które zapisuje liczbę słownie, bardzo przydatna rzecz!

Czas trwania 4
Trudność: Łatwa
Rozpocznij lekcję