Właściwości połączenia, odświeżanie

Dane zaimportowane przez Power Query są przechowywane w postaci tabeli, której właściwości możemy zmieniać. Jednak oprócz standardowego Narzędzia tabel, jest jeszcze dodatkowe Narzędzie zapytań, które pozwala na zmianę właściwości zapytania utworzonego przez Power Query. Z poprzedniego nagrania wiesz w jaki sposób odświeżyć dane ręcznie, więc teraz dowiesz się w jaki sposób ustawić automat odświeżania.

W nagraniu dowiesz się:

  • Jak przejść do edycji zapytania?
  • Jak przejść do ustawień właściwości zapytania?
  • W jaki sposób ustawić odświeżanie w odstępach czasu?
  • W jaki sposób ustawić odświeżanie przy uruchamianiu pliku?
Czas trwania 5
Trudność: Łatwa
Rozpocznij lekcję